www.Taxi-jurist.nl

Complete juridische ondersteuning speciaal voor de Taxi-ondernemer

Welkom bij de Taxi-jurist!

De taxibranche is op moment van schrijven voor de gemiddelde ondernemer een doolhof geworden van overheidseisen en plichten. Voor de taxiondernemer is het zonder juridische hulp makkelijk om daarin te verdwalen. Fouten zijn zo gemaakt en kunnen bij inspecties leiden tot enorme boetes. De taxi-jurist is een hulplijn die de ondernemer in verbinding stelt met een ervaren jurist die u persoonlijk en direct helpt bij uw vragen. Een abonnement biedt u voor een vast tarief per jaar juridisch ondernemings- en taxiadvies op maat.

  1. Juridische hulplijn

Voor leden van de Stichting Taxibelangen Nederland is de juridische hulplijn beschikbaar voor 250 euro per jaar. Via de hulplijn proberen wij uw vraagstukken zoveel mogelijk direct op te lossen. Van problemen met uw vergunningen tot een bezwaarschrift tegen een boete, de taxi-jurist probeert concrete antwoorden te geven op uw vragen. Daarbij sluit u dure advocaatkosten uit, maar bespaart u zich het trage proces van een rechtsbijstandsverzekering. Juridische problemen die voor u ogen als ondoorgrondelijk zijn voor onze ervaren juristen vaak te verduidelijken middels een simpel telefoongesprek. Bel ons gewoon even!

  1. Persoonlijk gesprek

Mocht u daar behoefte aan hebben, dan komt onze bedrijfsspecialist langs om samen met u van gedachten te wisselen over beslissingen die u bezig houden. Sommige problemen laten zich niet middels een telefoongesprek oplossen, ook dan helpen wij u graag.

Waarom voor de taxiondernemer?

Als ondernemer in de vervoerswereld bent u geen ‘normale’ ondernemer. U heeft te maken met een veelvoud aan eisen die gesteld worden aan u als taxichauffeur en als ondernemer. U dient daardoor te voldoen aan de eisen die gesteld worden in drie verschillende wetten: de Arbeidstijdenwet; het Arbeidstijdenbesluit vervoer en Wet en Besluit personenvervoer 2000. Daarnaast dient u ook nog vele honderden euro’s uit te geven om aangesloten te kunnen zijn bij het Kiwa-register.

De taxichauffeur is met de mogelijke Btw-verhoging en het gedogen van Uberpop-chauffeurs door de overheid aangeschoten wild geworden. Het laatste wat u daarom wilt is verzanden in ‘juridische rompslomp’. U wilt ondernemen. De praktijk leert u dat de eisen aan taxi-ondernemers omvangrijk zijn, de praktijk leert ons dat er fouten gemaakt worden bij de naleving en dat juridisch advies dan geen overbodige luxe is. Taxi-jurist biedt u voor weinig geld een ervaren jurist, die u bijstaat met kennis over de taxiwetgeving en het MKB. Wij helpen en houden u op weg.

 

speciaal voor